Skip Navigation

United States Department of Health & Human Services
line

Print Print    Download Reader PDF

BIURO PRAW OBYWATELSKICH

Strony informacyjne na temat ustaw o przeciwdziałaniu dyskryminacji
Polish - Fact Sheets - about laws against discrimination.

Jeśli uważasz, że jesteś dyskryminowany ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, upośledzenie, wiek lub w niektórych przypadkach orientację seksualną lub wyznanie przez osobę lub organizację otrzymującą fundusze z Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych USA (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS), to możesz złożyć skargę w Biurze Praw Obywatelskich Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (DHHS Office for Civil Rights – OCR).

Strony informacyjne opisują Twoje prawa obywatelskie egzekwowane przez OCR. Instruują również jak złożyć skargę.

Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu skargi zadzwoń pod następujący numer telefonu: 1-800 – 368 – 1019. Jeśli potrzebujesz tłumacza, to go zapewnimy.

OCR przetłumaczyło następujące strony informacyjne na kilka różnych języków. Jeśli potrzebujesz aby jeszcze inne informacje zamieszczone na tej stronie internetowej zostały przetłumaczone, to zadzwoń pod następujący numer telefonu: 1-800 – 368 – 1019.

Last revised: March 7, 2008

spacer

HHS Home | Questions? | Contact HHS | Accessibility | Privacy Policy | FOIA | Disclaimers

The White House | USA.gov | Helping America's Youth