Skip to content
Social Security Online
Multilanguage Gateway
Multilanguage Gateway Home

SSA logo: link to Social Security Online home

Polski
Polish

Get Accessible Acrobat Reader
Get Accessible
Acrobat Reader
 

Wprowadzenie do programu Ubezpieczeń Społecznych
Introduction To The Social Security Program

Zasiłki uzupełniające z Ubezpieczeń Społecznych
Supplemental Security Income Benefits

Numer Ubezpieczenia Społecznego
The Social Security Number
Procedura odwoławcza
Appeals Process
Praca i zarobki
Work and Earnings
Wybrane zagadnienia
Subjects of Special Interest
Świadczenia emerytalne i pośmiertne
Retirement and Survivor Benefits
Ubezpieczenie zdrowotne Medicare
Medicare
Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy
Disability Benefits

Słowniczek
Glossary

 

Usługi tłumacza

Interpreter Services

 

Wprowadzenie do programu Ubezpieczeń Społecznych

Introduction To The Social Security Program

Uaktualnienie na rok 2008
(SSA Pub 05-10003-PO)

Update 2008
(SSA Pub 05-10003)

 

Un « instantané »
(SSA Pub 05-10006-PO)

A "Snapshot"
(SSA Pub 05-10006)

 

Czym są świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych
(SSA Pub 05-10024-PO)

Understanding the Benefits
(SSA Pub 05-10024)

 

Numer Ubezpieczenia Społecznego

The Social Security Number

URZĄD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wniosek o wydanie Karty Ubezpieczenia Społecznego
(SSA Form SSA-5-PO)

Application Form SS-5 - Instructions for completing an Application for an SSN
(SSA Form SS-5)

 

Numer i karta Ubezpieczenia Społecznego
(SSA Pub 05-10002-PO)

Your Social Security Number And Card
(SSA Pub 05-10002)

 

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci
(SSA Pub 05-10023-PO)

Numbers for Children
(SSA Pub 05-10023)

 

Kradzież tożsamości i nasz numer Ubezpieczenia Społecznego
(SSA Pub 05-10064-PO)

Identity Theft And Your Social Security Number
(SSA Pub 05-10064)

 

Nowe numery dla ofiar przemocy w rodzinie
(SSA Pub 05-10093-PO)

New Numbers For Domestic Violence Victims
(SSA Pub 05-10093)

 

Numery ubezpieczenia społecznego dla obcokrajowców
(SSA Pub 05-10096-PO)

Social Security Numbers For Noncitizens
(SSA Pub 05-10096)

 

Pracujący obcokrajowcy i numery Ubezpieczenia Społecznego
(SSA Pub 05-10107-PO)

Foreign Workers And Social Security Numbers
(SSA Pub 05-10107)

 

Studenci zagraniczni i numery ubezpieczenia społecznego
(SSA Pub 05-10181-PO)

International Students And Social Security Numbers
(SSA Pub 05-10181)

 

Powrót do góry
back to top

Praca i zarobki

Work and Earnings

W Jaki Sposób Zarabiamy Kredyty Pracy
(SSA Pub 05-10072-PO)

How You Earn Credits
(SSA Pub 05-10072)

 

Jak można sprostować zarobki zaksięgowane w rejestrze Urzędu Ubezpieczenia Społecznego
(SSA Pub 05-10081-PO)

How To Correct Your Social Security Earnings Record
(SSA Pub 05-10081)

 

 

 

Świadczenia emerytalne i pośmiertne

Retirement and Survivors Benefits

W jaki sposób Urząd Ubezpieczenia Społecznego może pomóc, w przypadku śmierci członka rodziny
(SSA Pub 05-10008-PO)

How Social Security Can Help You When A Family Member Dies
(SSA Pub 05-10008)

 

Świadczenia emerytalne
(SSA Pub 05-10035-PO)

Retirement Benefits
(SSA Pub 05-10035)

 

Co należy wiedzieć odchodząc na emeryturę z własnego przedsiębiorstwa
(SSA Pub 05-10038-PO)

When You Retire From Your Own Business: What You Need to Know
(SSA Pub 05-10038)

 

Specjalne płatności po przejściu na emeryturę
(SSA Pub 05-10063-PO)

Special Payments After Retirement
(SSA Pub 05-10063)

 

 

 

Jak praca wpływa na Państwa świadczenia
(SSA Pub 05-10069-PO)

How Work Affects Your Benefits
(SSA Pub 05-10069)

 

Powrót do góry
back to top

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców
(SSA Pub 05-10077-PO)

What You Need to Know When You Get Retirement or Survivors Benefits
(SSA Pub 05-10077)

 

Świadczenia z tytułu śmierci pracownika
(SSA Pub 05-10084-PO)

Survivors Benefits
(SSA Pub 05-10084)

 

Świadczenia emerytalne i renta pośmiertna
(SSA Pub 05-10700-PO)

Retirement and Survivors Benefits
(SSA Pub 05-10700-EN)

 

 

 

Zasiłki z tytułu niezdolności do pracy

Disability Benefits

Objaśnienia Dotyczące Wypełniania Formularza SSA-827
(SSA-827-PO)

Authorization to Disclose Information to the Social Security Administration
(SSA-827)

 

 

Ubezpieczenie Społeczne dla osób chorych na HIV lub AIDS
(SSA Pub 05-10019-PO)

Social Security For People Living With HIV/AIDS
(SSA Pub 05-10019)

 

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych
(SSA Pub 05-10026-PO)

Benefits For Children With Disabilities
(SSA Pub 05-10026)

 

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
(SSA Pub 05-10029-PO)

Disability Benefits
(SSA Pub 05-10029)

 

W jaki sposób podejmujemy decyzję czy nadal jest Pan/Pani niezdolny(a) do pracy
(SSA Pub 05-10053-PO)

How We Decide If You Are Still Disabled
(SSA Pub 05-10053)

 

 

 

O czym należy wiedzieć: Sprawdzian niepełnosprawności
(SSA Pub 05-10068-PO)

What You Need To Know Reviewing Your Disability
(SSA Pub 05-10068)

 

 

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych
— jak możemy Ci pomóc

(SSA Pub 05-10095-PO)

Working While Disabled...How We Can Help
(SSA Pub 05-10095)

 

Renta inwalidzka
(SSA Pub 05-10701-PO)

Disability Benefits
(SSA Pub 05-10701-EN)

 

Powrót do góry
back to top

Zasiłki uzupełniające z ubezpieczeń społecznych

Supplemental Security Income Benefits
Ważne punkty na Zasiłki uzupełniające z Ubezpieczeń Społecznych (SSI)

SSI Spotlights

 

Supplemental Security Income (SSI) (Zasiłki Uzupełniające)
(SSA Pub 05-11000-PO)

Supplemental Security Income
(SSA Pub 05-11000)

 
Płatności Supplemental Security Income SSI (Uzupełniającej Zapomogi Rządowej)
(SSA Pub 05-10702-PO)

Supplemental Security Income Payment
(SSA Pub 05-10702-EN)

 

 

Supplemental Security Income (SSI) dla obcokrajowców
(SSA Pub 05-11051-PO)

Supplemental Security Income (SSI) For Noncitizens
(SSA Pub 05-11051)

 

Pan/Pani również może otrzymać Supplemental Security Income (SSI)
(SSA Pub 05-11069-PO)

You May Be Able To Get Supplemental Security Income (SSI)
(SSA Pub 05-11069)

 

 

 

Supplemental Security Income (SSI) w Kalifornii
(SSA Pub 05-11125-PO)

Supplemental Security Income (SSI) In California
(SSA Pub 05-11125)

 

 

Procedura odwoławcza

Appeals Process

Postępowanie odwoławcze
(SSA Pub 05-10041-PO)

The Appeals Process
(SSA Pub 05-10041)

 

Powrót do góry
back to top

Prawo do przedstawicielstwa
(SSA Pub 05-10075-PO)

Your Right To Representation
(SSA Pub 05-10075)

 

Wybrane zagadnienia

Subjects of Special Interest

Co należy wiedzieć o wprowadzających w bład reklamach
(SSA Pub 05-10005-PO)

What You Need To Know About Misleading Advertising
(SSA Pub 05-10005)

 

Pracownicy zatrudnieni do prac domowych
(SSA Pub 05-10021-PO)

Household Workers
(SSA Pub 05-05-10021)

 

 

Praca na własny rachunek
(SSA Pub 10022-PO)

If You Are Self-Employed
(SSA Pub 10022)

 

Świadczenia dla dzieci
(SSA Pub 05-10085-PO)

Benefits For Children
(SSA Pub 05-10085)

 

Fakty dotyczące kartek żywnościowych
(SSA Pub 10101-PO)

Food Stamp Facts
(SSA Pub 05-10101)

 

Ubezpieczenie zdrowotne Medicare

Medicare
Wniosek o pomoc w pokryciu kosztów ponoszonych w ramach planu refundacji leków na receptę ubezpieczenia Medicare
(Form SSA-1020-PO-INST)


Application for Help with Medicare Prescription Drug Plan Costs
(Form SSA-1020-INST)

 

 

 

Medicare
(SSA Pub 05-10043-PO

Medicare
(SSA Pub 05-10043)

 

Otrzymanie pomocy z planu pokrywania kosztow lekow na recepte programu Medicare
Ubezpieczenie na życie: wartość nominalna i wartość gotówkowa

(SSA Pub 05-10108-PO)

Getting Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs, Life Insurance: Face And Cash Values
(SSA Pub No. 05-10108)

 

Jak uzyskać pomoc z tytułu wydatków na leki na receptę w ramach programu Medicare
Limity dochodów i środków finansowych

(SSA Pub 05-10115-PO)

Getting Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs, Income And Resource Limits
(SSA Pub No. 05-10115)

 

Co należy wiedzieć, żeby wypełnić wniosek o pomoc w ramach planu Medicare dotyczącego leków
(SSA Pub 05-10128-PO)

What You Need To Complete The Application For Help With Medicare Prescription Drug Plan Costs
(Pub SSA 05-10128)

 

 

 

 

Słowniczek


Glossary

 

Powrót do góry
back to top

 Link to FirstGov.gov: U.S. Government portal Privacy Policy | Website Policies & Other Important Information | Site Map
Last reviewed or modified Monday Aug 25, 2008
Need Larger Text?